Google

Utrotningshotade AR-djur


Något som många inte känner till är att det finns flera djurarter i Sverige som riskerar att dö ut – inom en snar framtid.

Därför initierade vi ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Google, som tog fram AR-djur baserade på hotade svenska arter. Vår förhoppning var att få fler att uppmärksamma de hotade djuren – och agera för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Och uppmärksamhet fick de! AR-djuren användes som undervisningsmaterial i skolor och initiativet tog för sig på internationell nivå – och nådde en förtjänad räckvidd på 3 450 000!